top of page

"גלי עשתה צעד כן ואמיתי לעזור באופן ענייני ולהתגבר על פערים אידיאולוגיים.

הותקפה מהימין שלא הבין את הפוטנציאל של מישהי כמו גלי להסברה והותקפה מהשמאל כי שיתפה פעולה עם האויב.

יש מלחמה בחוץ.

גלי חשבה שהיא יכולה לעזור. אם היו קוראים לי אני מקווה שהיה לי האומץ להתייצב ולעזור.

כיוון שכיום המזרחים והשיח חברתי בלתי רלוונטיים לימין ושמאל חשוב לנווט בתוך הביצה הזו.

גלי היא ניסיון כזה.

הליכה לשמאל נחשבת בגידה והליכה לימין נחשבת בגידה ואנחנו סלאח שבתי רוצים לרצות את כולם נשארים תקועים.

גלי יכולה לעשות מהפכה.

פרופ' מאיר בוזגלו

Image by Sergio Rodriguez - Portugues del Olmo

"גלי עשתה צעד כן ואמיתי לעזור באופן ענייני ולהתגבר על פערים אידיאולוגיים. 
הותקפה מהימין שלא הבין את הפוטנציאל של מישהי כמו גלי להסברה והותקפה מהשמאל כי שיתפה פעולה עם האויב. 
יש מלחמה בחוץ. 
גלי חשבה שהיא יכולה לעזור. אם היו קוראים לי אני מקווה שהיה לי האומץ להתייצב ולעזור.
כיוון שכיום המזרחים והשיח חברתי בלתי רלוונטיים לימין ושמאל חשוב לנווט בתוך הביצה הזו. 
גלי היא ניסיון כזה. 
הליכה לשמאל נחשבת בגידה והליכה לימין נחשבת בגידה ואנחנו סלאח שבתי רוצים לרצות את כולם נשארים תקועים. 
גלי יכולה לעשות מהפכה.
המון הצלחה גלי היקרה מעט מאוד ישרי דרך כמוך מוכנים לראש השנה ולימים הנוראים כמוך. 
הלוואי עלי.
"


פרופ' מאיר בוזגלו

קצת עלי

לשעבר, מנכ"לית שחרית, מנהלת מקצועית בשיתופים (ובתוך כך, חברת הצוות המסייע בהקמת השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה), סמנכ"לית קרן אורן, ראש תחום נערות בסיכון במיזם הלאומי יניב, ראש תחום מפתחי הדרכה בצה"ל, מנהלת פנימייה.

מתכננת תהליכים להשפעה חברתית במשרדי ממשלה (משרד החינוך, משרד ראש הממשלה, משרד מבקר המדינה, משרד הרווחה ועוד) ובחברה האזרחית.

מרצה בתואר שני לניהול מלכ"רים, האוניברסיטה העברית.  

ממייסדי מכון שחרית ותכנית 120 - עתודה פוליטית רב-תרבותית לשותפות חברתית חדשה, ממייסדי מרכז לחיות יחד - המרכז לשותפות ישראלית חדשה, הרשת המסורתית, ממייסדות אני אשה - תשתית לשדה הפמיניסטי בישראל.

ממובילות תפיסת הטוב המשותף בישראל, המסורתיות, והמסעות הלימודיים למרוקו. 

בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית ותואר שלישי במגדר, אוניברסיטת בר אילן. בעלת ניסיון עשיר בעיצוב תהליכי למידה, פיתוח מנהיגות וניהול חברתי, מומחית בהקמה וניהול של ארגונים חברתיים וקהילתיים.

Contact
bottom of page