top of page

פרסומים אקדמיים

"התפקיד ההורי המורכב ביותר שניתן לאפיין..."

"סוג של ילד"

כך עניתי לפני שבוע לשאלה של עוברת אורח: "יש לך ילד בגן הזה?"

"גלי שלי" עונה ה"סוג של ילד שלי" לשאלה מי אני.

 

בין הדפוסים המרכזיים של המשפחות החדשות נמצאות משפחות מנישואים שניים (משפחות משולבות) ומשפחות לסביות, בהצלבה של שתי תופעות אלו נמצאות משפחות לסביות משולבות.

מצב מיוחד זה מזמן חשיבה מחדש על מושגים כגון: הורות, אימהות ומשפחה. כך, לצד הקשיים נוצרת כאן הזדמנות לבדיקה מחודשת של תפקידים ומבנים משפחתיים הנתפסים לא פעם כמובנים מאליהם, ולעיצוב דרכי התמודדות מגוונות ורחבות יותר, מתפיסה של "זר אינטימי" שעשוי בכל רגע לעזוב דרך תפיסה של שיתוף פעולה בגידול הילדים ועד לשותפות מלאה ושוויונית.

תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית ותואר שלישי במגדר, אוניברסיטת בר אילן. 

bottom of page