top of page

"גלי עשתה צעד כן ואמיתי לעזור באופן ענייני ולהתגבר על פערים אידיאולוגיים.

הותקפה מהימין שלא הבין את הפוטנציאל של מישהי כמו גלי להסברה והותקפה מהשמאל כי שיתפה פעולה עם האויב.

יש מלחמה בחוץ.

גלי חשבה שהיא יכולה לעזור. אם היו קוראים לי אני מקווה שהיה לי האומץ להתייצב ולעזור.

כיוון שכיום המזרחים והשיח חברתי בלתי רלוונטיים לימין ושמאל חשוב לנווט בתוך הביצה הזו.

גלי היא ניסיון כזה.

הליכה לשמאל נחשבת בגידה והליכה לימין נחשבת בגידה ואנחנו סלאח שבתי רוצים לרצות את כולם נשארים תקועים.

גלי יכולה לעשות מהפכה.

פרופ' מאיר בוזגלו

Image by Sergio Rodriguez - Portugues del Olmo

פרופ׳ מאיר בוזגלו

"גלי עשתה צעד כן ואמיתי לעזור באופן ענייני ולהתגבר על פערים אידיאולוגיים. הותקפה מהימין שלא הבין את הפוטנציאל של מישהי כמו גלי להסברה והותקפה מהשמאל כי שיתפה פעולה עם האויב. 
יש מלחמה בחוץ. 
גלי חשבה שהיא יכולה לעזור. אם היו קוראים לי אני מקווה שהיה לי האומץ להתייצב ולעזור. כיוון שכיום המזרחים והשיח חברתי בלתי רלוונטיים לימין ושמאל חשוב לנווט בתוך הביצה הזו. 

גלי היא ניסיון כזה. 
הליכה לשמאל נחשבת בגידה והליכה לימין נחשבת בגידה ואנחנו סלאח שבתי רוצים לרצות את כולם נשארים תקועים. 

גלי יכולה לעשות מהפכה.
המון הצלחה גלי היקרה מעט מאוד ישרי דרך כמוך מוכנים לראש השנה ולימים הנוראים כמוך. 
הלוואי עלי."


קצת עלי

גלי סמבירא מציגה את עצמה לעיתים כ"עסקנית של החברה האזרחית"

ומוסיפה "במובן הטוב".

היא אחראית לעשרות ומאות שיתופי פעולה בין אנשים, יוזמות חברתיות, ארגונים חברתיים, ושיתופי פעולה בין הממשלה לבין החברה האזרחית.

כל פעיל בחברה האזרחית יודע שגלי היא הכתובת – לחיפוש עבודה, לחיבור בין יוזמות, לגישור במשברים עם הממשלה, היא מכירה את כולם ועסוקה תמיד ביצירת החיבור הנכון והטוב כדי לעשות יותר טוב בעולם.

ותמיד במקצועיות ובצניעות, האמון של רבים בגלי הפך אותה ללב הרשת של החברה האזרחית בישראל, היא ה"פוסטר" של כל הטוב שבחברה האזרחית.

לשעבר, מנכ"לית משרד ההסברה, מנכ"לית עמותת יצחק נבון (והמיזם הלאומי המשותף ללכידות חברתית), מנכ"לית שחרית, מנהלת מקצועית בשיתופים (ובתוך כך, חברת הצוות המסייע בהקמת השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה), סמנכ"לית קרן אורן, ראש תחום נערות בסיכון במיזם הלאומי יניב, ראש תחום מפתחי הדרכה בצה"ל, מנהלת פנימייה.

מתכננת תהליכים להשפעה חברתית במשרדי ממשלה (משרד החינוך, משרד ראש הממשלה, משרד מבקר המדינה, משרד הרווחה ועוד) ובחברה האזרחית.

מרצה בתואר שני לניהול מלכ"רים, האוניברסיטה העברית.  

ממייסדי מכון שחרית ותכנית 120 - עתודה פוליטית רב-תרבותית לשותפות חברתית חדשה, ממייסדי מרכז לחיות יחד - המרכז לשותפות ישראלית חדשה, הרשת המסורתית, ממייסדות אני אשה - תשתית לשדה הפמיניסטי בישראל.

ממובילות תפיסת הטוב המשותף בישראל, המסורתיות, והמסעות הלימודיים למרוקו. 

בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית ותואר שלישי במגדר, אוניברסיטת בר אילן. בעלת ניסיון עשיר בעיצוב תהליכי למידה, פיתוח מנהיגות וניהול חברתי, מומחית בהקמה וניהול של ארגונים חברתיים וקהילתיים.

Contact
bottom of page